Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

พยากรณ์อากาศ

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ทำเนียบครูโรงเรียนวัดตะลุ่ม

    
 นางอาภรณ์  พูลสุวรรณ  นางสาวปาณิดา  สุวรรณศรี  นางเพ็ญศรี  ประทุมรุ่ง
 ศษ.บ.การประถมศึกษา  ศษ.บ.การประถมศึกษา  ก.ศม.จิตวิทยาแนะแนว
 ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปืที่ 3
 ครู ค.ศ.3 / 081/776/1961  ครู ค.ศ.3 /087-166-9890  ครู ค.ศ.3 / 086-169-2282
     
        
 นายธรรมนูญ  ศรีวิเชียร  นางนารินทร์  เขจรแข  นางต้องจิตร  โสมะภีร์
 ศษ.บ.ภาษาไทย  ค.บ.เกษตรศาสตร์  ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครู ค.ศ.3 / 086-365-3792 ครู ค.ศ.3 / 094-368-5356 081-384-6903
     
         
 นางสาวพรทิพย์  กาฬภักดี  นางสาววิชิตา  จันทร์มณี  นางสาวณัฐพร  มวลเสียงใส
 ค.บ.วิทยาศาสตร์  ศศ.บ.การวัดแลประเมิน  ศษ.ม..บริหารการศึกษา
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ภาษาอังกฤษ
 ครู  / 080-095-3609  ครูผู้ช่วย / 096-621-6005  ครูผู้ช่วย / 081-253-1719
     
          
 นางปัณณพร  วุฒิวัย  นางเพียงพิศ  จันทร์แรม  นายไพฑูรย์  มณีเรืองเดช
ค.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต ม.ศ.3 
ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เจ้าหน้าที่ธุรการ  นักการ
ครูผู้ช่วย / 095-7094747 098-254-6525 083-886-7387 


 

เมนูกิจกรรม

คาราบาว

เมนูกิจกรรมข่าว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

       
         นายประวิทย์   ดวงจันทร์ 

ธันวาคม 2019
6
วันศุกร์
03:21

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราคาน้ำมัน

สถิติผู้เยี่ยมชม

001468
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
20
10
85
1191
85
821
1468

Your IP: 3.234.214.113
Server Time: 2019-12-05 20:21:31

Link1 | Link2 | Link3

โรงเรียนวัดตะลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72105